ОПЕРАЦИИ

Запитати хірурга
ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ
ГАСТРЭКТОМИЯ
ГЕМИКОЛЭКТОМИЯ, РЕЗЕКЦИЯ, ЭКСТИРПАЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ
РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ
ЗАВАРИВАНИЕ РАН ПЕЧЕНИ СЕЛЕЗЕНКИ
РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НЕФРЭКТОМИЯ, РЕЗЕКЦИЯ, ЭКСТИРПАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
АДЕНОМЭКТОМИЯ, ПРОСТАТЭКТОМИЯ
ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
АМПУТАЦИЯ ГОЛЕНИ, БЕДРА
РЕЗЕКЦИЯ ЯИЧНИКА, ОВАРЭКТОМИЯ, ГИСТЕРЭКТОМИЯ
РЕЗЕКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, МАСТЭКТОМИЯ
РЕЗЕКЦИЯ ЛЕГКОГО
ЗАВАРИВАНИЕ БУЛЛ ЛЕГКОГО
КОНХОТОМИЯ, АДЕНОТОМИЯ, РЕЗЕКЦИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
ПРИВАРИВАНИЕ СЕТЧАТКИ ГЛАЗАФахівцями Київського міського лікувального навчально-впроваджувального центру електрозварювальної хірургії і новітніх хірургічних технологій та Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика розроблений курс тематичного удосконалення (ТУ) для хірургів усіх спеціалізацій «Електрозварювальна хірургія». Запитуйте sspodpr@gmail.com

Клiнiчнi настанови застосування електрозварюванняКЛІНIЧНI НАСТАНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ХІРУРГІЧНІЙ РОБОТІ

С.Є. Подпрятов, А.В. Макаров, С.С. Подпрятов, О.В. Лінчевський, В.Г.Гетьман, Г.С. Маринський

 

Київський міський лікувальний навчально-впроваджувальний центр електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій на базі КМКЛ № 1

 

Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

 

Необхідними умовами досягнення зварювання тканин є:

1.     точне співставлення їх країв між електродами інструменту

2.     достатній тиск між електродами

3.     правильно вибраний режим роботи Апарату,

4.     досвід хірурга у роботі з електрозварювальною технологією.

 

Зовнішні попередні ознаки правильного застосування електрозварювання:

·        відсутні дим та сморід

·        не утворюється чорний струп з некротизованих тканин

·        по лінії розрізу відбувається перекриття судин діаметром до 2 мм

·        тканини по лінії розрізу мають звичайне забарвлення, без ознак крововиливів

 

 

Для здійснення швидкого розрізу тканин найбільш ефективне застосування роботи Апарату в режимі РІЗАННЯ, але застосування цього режиму супроводжується мінімальним (!) гемостазом. Переважно застосовується для сухожиль, фасцій, реберних хрящових з’єднань, пересіченні великого м’язу на кінцівці.

Для виконання розрізу тканин слід вибрати необхідну потужність РІЗАННЯ (припускається використання і режиму КОАГУЛЯЦІЯ), доволі затиснути тканини між електродами хірургічного електрозварювального затискача, і натиснути на педаль. Струм подається на електроди весь час, коли натиснута педаль. Припускається рухати стиснутим інструментом слід вздовж тканини, щоб в наслідок переміщення товщина тканини між електродами зменшувалась.

Рекомендуємо натискати на педаль тільки після щільного накладення електродів на тканину. Якщо педаль натиснена постійно, при зближенні електродів можуть виникнути умови, достатні для проходження струму, раніше, ніж буде стиснена належним чином тканина. В такому разі може виникнути додатково електричне або теплове ураження тканин, але не утвориться надійне з’єднання!!!

Як тільки хірург відпустив педаль, проходження струму припиняється.

Іноді великий обсяг тканини, або особливо щільну тканину, сухожилок або хрящ, пересікти за допомогою струму не вдається. В такому разі після зняття електродів тканину слід розрізати за допомогою скальпеля по лінії, яка утворилась після проходження струму.

НЕ ДОВОДЬТЕ ТКАНИНИ ДО ПОЧОРНІННЯ - ОБВУГЛЮВАННЯ!!

Якщо хірургічна ситуація вимагає здійснити розділення тканин, наприклад, при виділенні вени або артерії або жовчної протоки тощо, а також для виконання мобілізації органу - рекомендоване застосування роботи Апарату в режимі КОАГУЛЯЦІЯ.

На  відміну від режиму РІЗАННЯ, при використанні режиму КОАГУЛЯЦІЯ більша частина енергії електрозварювального імпульсу використовується на з’єднання тканин, які знаходяться між електродами  електрозварювального інструменту, лише незначна частина енергії виділяється на розділення тканин. Тому використовувати роботу в режимі КОАГУЛЯЦІЯ можна в різний спосіб.

Для виконання розділення тканин слід вибрати необхідну потужність КОАГУЛЯЦІЇ (зазвичай – 5), затиснути тканини між електродами хірургічного електрозварювального інструменту, затискача (краще фіксує тканину) або пінцету, і натиснути на педаль. Струм подається на електроди весь час, коли натиснута педаль.

При розділенні не міцних тканин, які містять кровоносні судини, наприклад, підшкірна клітковина, міжорганна клітковина, виділення судини з її ложа, розділення паренхіми печінки, селезінки, легені, стискують тканину електродами по лінії розділу впродовж 3-5 секунд одночасно натискуючи на пускову педаль Апарату. Коагульовані тканини набувають сірого або сіро-коричневого кольору і розділяються по лінії коагуляції самостійно або під впливом невеликого натягу.

Іноді в наслідок дуже нерівномірної щільності тканини (велика судина в жиру брижі) КОАГУЛЯЦІЯ через усі шари може бути не досить ефективною для гемостазу!!! В таких місцях слід здійснювати пошарове розділення.

В разі необхідності розділення щільних структур або пересічення судин діаметром 2-6 мм, наприклад, пересічення брижі кишки, пересічення протоки або артерії жовчного міхура, пересічення круглої зв’язки матки тощо, слід щільно затиснути тканину по лінії розрізу на 5-7 секунд, після чого зняти електрозварювальний інструмент і розсікти тканини по лінії коагуляції за допомого звичайних ножиць. Розсікати слід чітко по середині ділянки коагуляції, щоб не порушити цілісність лінії зварювання.

Якщо товщина тканини, що підлягає коагуляції, значно переважає діаметр судин, які проходять через цю тканину, тривалість процесу коагуляції слід подовжити до 12 секунд. В разі можливості за вказаних обставин доцільно провести коагуляцію на двох паралельно розташованих ділянках, а пересікти тканину між лініями коагуляції.

Після виконання коагуляції просвіт судин перекривається в наслідок зварювання стінок. Однак, обвуглення та омертвіння стінок немає (див. Критерii якостi завареноi судини).

Режим КОАГУЛЯЦІЯ є найбільш використовуваним в повсякденній хірургії при виконанні відкритих та ендоскопічних втручань в різних хірургічних спеціальностях.

 

Хоча за допомогою режиму КОАГУЛЯЦІЯ можливе здійснення перекриття артерій діаметром 5-12 мм, однак, виконання цієї маніпуляції вимагає наявності у хірурга досвіду перекриття судин за допомогою електрозварювання, оскільки силу стиснення тканин та тривалість проходження струму визначає і здійснює сам хірург! В наслідок вказаних причин міцність електрозварного шва може коливатися в значних межах!!

Тому застосовувати режим КОАГУЛЯЦІЯ для перекриття артерій діаметром 5-12 мм можна допустити тільки досвідченим хірургом, який пройшов навчання за курсом ТУ «Електрозварювальна хірургія» фахівцями Київського міського лікувального навчально-впроваджувального Центру електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій!

 

 

Спонукати  застосовувати режим КОАГУЛЯЦІЯ для перекриття артерій діаметром 5-12 мм можуть обставини, коли судину неможливо виділити для застосування спеціального інструменту та режиму ЗВАРЮВАННЯ. Це стосується необхідності пересічення тканин, що утворюють з судиною щільний інфільтрат в наслідок тривалого запалення або невідкладної ситуації.

 

Режим ЗВАРЮВАННЯ розроблений для здійснення під контролем автоматичного управління перекриття судин діаметром до 12 мм, для накладання міжкишкового анастомозу, здійснення крайової резекції легені. Фахівці Центру електрозварювальної хірургії застосовують вказаний режим для перекриття нориць.

Необхідною умовою застосування режиму Зварювання є використання спеціалізованого інструменту з належним тиском та фіксованою відстанню між електродами в процесі зварювання: затискача, кільцевого або лінійного зварювального інструменту.

Робота в режимі Зварювання з застосуванням загально хірургічного електрозварювального затискача припускається лише досвідченим хірургом після навчання за курсом ТУ «Електрозварювальна хірургія» фахівцями Центру електрозварювальної хірургії.

Для здійснення перекриття артерії в режимі ЗВАРЮВАННЯ слід виділити судину, накласти на неї спеціалізований електрозварювальний затискач і зафіксувати його защіпкою кремальєри. Оптимальним є розміщення судини посередині довжини електродів.

Для перекриття артерії діаметром до 5 мм слід на панелі Апарату встановити режим Зварювання dA3 або dA4, для перекриття артерії діаметром 6-8 мм – dA5 або dA6, для перекриття артерії діаметром 9-12 мм – програма dA7 або dA8.

Як і при використанні режимів Різання та Коагуляція, для пуску режиму ЗВАРЮВАННЯ необхідно, щоб хірург натиснув на педаль. Однак, на відміну від вказаних режимів, Зварювання здійснюється автоматично. Тобто, відповідно до обраної програми, Апарат здійснює подачу електрозварювального струму впродовж 9-20 секунд без втручання хірурга, при цьому весь час лунає звуковий сигнал. Тому при роботі в режимі Зварювання хірург може відпускати педаль відразу після натиснення на неї.

Після завершення проходження струму, що супроводжується припиненням звукового сигналу, слід зняти затискач з артерії. Тканина в місці накладення електродів набуває однорідної будови та світло-коричневе забарвлення, по краю накладення електродів відбувається з’єднання тканин (див. Критерii якостi завареноi судини). Артерію можна пересікти по лінії накладення електродів, залишаючи 1-2 мм звареної тканини біля лінії зварювання.

 

Для здійснення крайової резекції легені її частину, що підлягає видаленню, затискають між електродами лінійного електрозварювального інструменту.

 

Операція виконується з використанням програми dA5 або dA6 режиму ЗВАРЮВАННЯ, якщо довжина тканини легені, затиснута в інструменті, становить до 5 см, і з використанням програми dA 7 при довжині тканини легені 7-10 см. Натисненням на педаль хірург вмикає подачу струму, при цьому лунає звуковий сигнал. Після припинення звукового сигналу хірург двічі переміщує ніж по всій довжині інструменту. Електрозварювальний інструмент знімають, залишену частину легені розміщують в плевральній порожнині і проводять повітряну пробу при тиску 40 мм рт.ст.

 

Важливі нотатки.

1.     Повторне зварювання тканини в місці попереднього не ефективне! Якщо у Вас виникли сумніви в повноцінності зварювання тканин, нове зварювання слід виконати на новому місці.

2.     Електрозварний шов м’яких тканин мало стійкий до зовнішніх механічних пошкоджень. Тому після проведення електрозварювання не слід захоплювати шов пінцетом або затискачем, деформувати його.

3.     При використанні електрозварювання робочі поверхні електродів мають бути чистими. В разі накопичення на них продуктів розплавлення тканин електроди слід протирати вологою серветкою до очищення.

4.     Якщо хірург надмірно стискає інструмент, в який захоплена щільна тканина, а самі електроди довгі, можливе змикання внутрішніх кінців електродів і коротке замикання, або їх зміщення по площині в наслідок чого електрозварювальний вплив на тканини буде відсутній.

 

info@zvarka.org.ua

 

 

 

  

Внимание: копирование всех материалов сайта в том числе частичное, без разрешения администрации сайта запрещено. Для связи с администрацией пишите на sspodpr@gmail.com

.